VD

Marcus Närbo

044-781 68 73

070-825 21 79

marcus@ahuslastvagnar.se

FÖRSÄLJNING

Bo Sjöberg

044-781 68 72

070-360 70 43

bo@ahuslastvagnar.se


KRAN / LASTVÄXLARE

Johan Karlsson

044-781 68 70

070-525 21 94

johan@ahuslastvagnar.se

RESERVDELAR

Staffan Börjesson

044-781 68 74

076-948 61 12

staffan@ahuslastvagnar.se


EKONOMI

044-781 68 72

Daniel Jönsson

Ulrica Närbo

info@ahuslastvagnar.se